Seksrobot bedreiging voor privacy?

By | November 2, 2016

Door: Rob van den Hoven van Genderen

Op de site Express van de Daily en Sunday Express staat een interessante verwijzing naar een zeer speciale zaak in het kader van het “Internet of Things”. In Canada loopt een zaak tegen de producent van een “slimme vibrator”. Deze vibrator of “teledildonic”, bewaart de persoonlijke informatie en het emailadres van de gebruiker en zou deze informatie via “we-connect” verzenden naar de producent. De gebruikster claimt hier niet van op de hoogte te zijn geweest en zeker geen toestemming voor te hebben gegeven. Overigens had de naam van het product, “we-vibe“ haar al enigszins kunnen waarschuwen. Meestal wordt dit soort activiteiten van producenten gerechtvaardigd door het argument de dienstverlening en het product te verbeteren. Dit gebeurt onder andere bij slimme auto’s als de Tesla waar de gebruiker toestemming geeft om de persoonlijke informatie over het rijgedrag te delen met de producent om de dienstverlening te personaliseren en te verbeteren. Bij vibrators lijkt dit wat verder van die doelstelling af te liggen. Daarnaast zou hierbij gelden dat hoe hoger de intimiteit, hoe hoger de behoefte van mensen om zelf beslissingen te nemen over het al dan niet verzamelen van gegevens én de vraag die daarop volgt of je dit met andere mensen wilt delen.

Dit klemt des te meer bij de voortgaande ontwikkeling van de zogenaamde “haptic devices” en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen in sociale netwerken als “FriXion” waarbij gebruikers via “online profiles” met elkaar worden verbonden en intieme gebruiksinformatie uitwisselen over de “real look and feel devices”. Privacy risico’s door lekkages en opzettelijke schendingen liggen hier op de loer. Daarnaast is er een (r)evolutie gaande op het gebied van de seks robot of “pleasure” robots die als “real life doll” de informatie van de gebruiker aanwenden om te voldoen aan de intieme wensen van de gebruiker en door hun zelflerend vermogen die dienstverlening bij elke sessie zelfs zullen verbeteren. Wat is daar nu tegen?, zou men kunnen zeggen. Wat betreft de privacy lijkt er niets aan de hand te zijn als geen verbinding met netwerken als bovengenoemd wordt gerealiseerd. Maar ook hier is het niet ondenkbaar dat terugkoppeling van informatie plaats zal vinden met de producent of andere partijen. Daarnaast dient zo’n robot ook goed beveiligd te zijn omdat hackers geïnteresseerd kunnen zijn om deze intieme persoonlijke informatie aan te wenden voor minder legitieme doelen als chantage, afpersing of naming en shaming. Daarnaast kan de informatie worden misbruikt om meer publieke en politieke gebruikers in een ander licht te zetten. Tegenstanders van de seksrobot hebben al een campagne opgezet tegen de ontwikkeling en het gebruik van de pleasure robot. In een position paper voor het Robophilosophy congres in Aarhus wordt door de voorvechtster van deze beweging, Kathleen RICHARDSON gesteld dat seks robots voor de maatschappij net zo slecht zijn als killer robots en een verwerpelijk product zijn van de patriarchale opbouw van de maatschappij. Hoewel zij met name de negatieve aspecten grondvest op ethische gronden en de stimulering van de porno industrie, is zij ook van mening dat deze ontwikkeling stimuleert om vrouwen in meer algemene zin als object te zien. De juridische aspecten van de seksrobot gaan aan deze campagne voorbij maar men kan zich voorstellen dat het gebruik van seksrobots ook aanleiding kan geven tot ‘pijnlijke’ aansprakelijkheidsconflicten.

Wordt vervolgd…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *